Birdahabak.com (metinde Birdahabak olarak geçecektir) yerel ve evrensel kültürün, bu kültürün bir yansıması olan sosyal hayatın sonsuz çeşitliliğini en iyi örnekleriyle sunmaya çalışan bir sosyal paylaşım platformudur. Birdahabak, yapmak istediği şeyi izleyicisinin katkıları, önerileri ve eleştirileri doğrultusunda, tüm kullanıcılar için en iyi kullanım deneyimi sunma hedefiyle oluşturmaya çalışır. Birdahabak, bütün yayınlarında evrensel kabul görmüş genel yayın ilkeleri çerçevesini benimsemiştir.
Aşağıdaki temel kurallar hem Birdahabak’ın benimsediği, hem de herhangi bir şekilde birdahabak.com’a katkıda bulunan ziyaretçi, yorumcu, editör vb. kişilerden benimsemesini beklediği ilkelerdir.
*Birdahabak’da yer alan haberlerin ve içeriklerin doğruluğunu ve özgünlüğünü korumaya çalışırız. Bütün dikkatimize rağmen yoğun veri alışı içinde gözden kaçan hatalar, yanlışlıklar veya özensizlikler meydana gelirse, bunu fark ettiğimiz andan itibaren en kısa süre içinde düzeltmeye çalışırız.
*Birdahabak platformunda hiç kimseni ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum içindeki konumu, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından ya da sırf eğlence olsun diye aşağılamasına izin vermeyiz. Ayrıca çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özel bir özen gösterilmesi gereken gruplara bilinçli ya da bilinçsiz zarar verilmesini önlemeye çalışırız.
*Toplumsal konularda kin ve nefret yaratacak yayınlar; düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, sarsıcı ya da incitici içerik ya da haber yapmayız.
*Şiddet ve zorbalığı özendirecek, toplumda kin ve nefret uyandıracak, insani ve hayvani değerleri incitecek içerikler yapmayız, yapılmasına izin vermeyiz.
*İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.
*Kullanıcılarımızın Birdahabak’a yaptığı katkılarla düşünce çeşitliliğini sağlamayı amaçlarız.
*Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin yayına sunmayız.
*İçeriklerimizin somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.
*Irkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara yer verilmeyecek, böyle yorumlar kaldırılacaktır. Birdahabak bu tür içerik ve yorumları yayınlamama hakkını saklı tutar.
*Yorumlarda tümü büyük harf kullanılmamalıdır.
*Yapılan yorumlarda yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Birdahabak.com anlaşılmayan yorumlarda düzeltme ve silme hakkını saklı tutar.
*Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
*Kullanıcıların kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekir.
*Birdahabak veya bir başka kişi ve kurumlar hakkında yapılan saldırgan yorumlar silinebilir.
*Spam mesajlar gönderilemez. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde müdahale edilir.
*Yukarda sözü edilen her türlü insani değer ve hak, yasal düzenlemede yer almasa da bizim nezdimizde hayvanlar için de geçerlidir. Yani bir kedinin ya da su aygırının da aşağılanmasına izin vermeyiz.

** Not: Bu yayın ilkeleri, içeriğini ve anlatım biçimini zenginleştirme amacıyla zaman zaman güncellenebilir.

Haydi iyi forumlar!